• Antonio Pedro Nobre, scénárista a režisér (Portugalsko)
  • RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea
  • Mgr. Bc. Jana Harmanová, ředitelka EDW (Education world)
  • Ing. Michaela Bendová, Ph.D., referentka pro EVVO, odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje.
  • Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D., VŠB-TUO katedra environmentálního inženýrství
  • Mgr. Luděk Ondruška, dokumentarista, kameraman a režisér, Český Těšín
  • Mgr. Pavla Tomisová, koordinátorka EVVO Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p.o.