Dne 9.6. 2023 se třída E2 zúčastnila exkurze do Národního zemědělského muzea v Ostravě a navštívili jsme výstavu zemědělství 4.0.

Hlavním cílem výstavy je srozumitelně přiblížit návštěvníkům podstatu probíhajících změn v zemědělství, prezentovat vybrané technologie a představit novou generaci zemědělských strojů a systémů. Výstava představuje zemědělství jako důležitý a také atraktivní obor, v němž má cenu a význam pracovat.

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka.

Z modernějších technologií jsme viděli robotický dojicí stroj, autonomního zahradního robota, vertikální farmu, 3D tiskárnu pro tisk čokolády, fotobioreaktory a exponáty k problematice plastů nebo geneticky modifikovaných plodin.

Výstavu obohatil i exponát Alga Oasis, který připomíná rostlinu a prezentuje princip fungování zařízení pro kultivaci jednobuněčných řas, zvaného fotobioreaktor. Koncept fotobioreaktoru Alga Oasis vychází z myšlenky budoucí integrace řasových reaktorů do městského prostředí. Řasy produkované fotobioreaktorem jsou využitelné ve vědeckém výzkumu, ve farmaceutickém průmyslu, v potravinářském průmyslu nebo pro výrobu paliv. Unikátní exponát navržený konceptuálním umělcem Michalem Kohútem byl vystaven před českým národním pavilonem na světové výstavě EXPO v Dubaji (2022). Do výstavy Zemědělství 4.0 zapůjčil Algu Oasis Mikrobiologický ústav AV ČR.

Dále jsme navštívili železáreny v Dolních Vítkovicích. V rámci návštěvy studenti shlédli expozici, která se zabývá technologii zpracování a výroby železa. Expozice je obohacena o informační panely v areálu železáren.