Druhým rokem probíhá kurz anglického jazyka pro naše pedagogy díky krajskému projektu Yes, I do. Učitelé odborných předmětů se vzdělávají v cizím jazyce, aby následně mohli využít svých znalostí ve svých hodinách odborného předmětu. Kurzy máme ve dvou úrovních: začátečníci a mírně pokročilí. Všichni participující učitelé jsou nadšeni a pilně se učí.

Good luck!