Workshop pro ZŠ Moravská

O oblíbenosti workshopů pro první stupeň základních škol, není pochyb. V letošním školním roce studenti třídy HT3B navštívili se svým výchovně vzdělávací programem ZŠ Moravská, Havířov Šumbark. V celkem deseti třídách besedovali s žáky o problematice likvidace odpadů, jejich třídění i druhotném využití. Malí zvědavci kladli našim studentům nesčetné dotazy a s nadšením se zapojovali do všech aktivit, které jim byly v rámci osvětové činnosti nabídnut. Akce proběhla k oboustranné spokojenosti všech zúčastněných.

 

Za zodpovědnou přípravu a skvělou reprezentaci školy děkujeme:

Kristýně Kulichové

Nele Hermanové

Elišce Kosiecové

Julii Šmehlíkové

Tobiasi Kaczynskému a

Jakubovi Sobíkovi

 

V Českém Těšíně 10. 11. 2023

Mgr. Pavla Tomisová