Dne 24. 3. 2023 se třídy HT1B a HT3A zúčastnili výletu do Olomouce. Třeťáci v rámci praxe cestovního ruchu zorganizovali prohlídku Svatého Kopečku u Olomouce, který nabízí nevšední zážitky v ZOO Olomouc a návštěvu mimořádně zdařilé baziliky Navštívení Panny Marie. Výlet se i díky krásnému počasí vydařil.