Začal nový školní rok a žáci čtvrtých ročníků oboru hotelnictví ve dnech 29. 9. a 6. 10. 2023 seznamovali své mladší následníky s městem, ve kterém studují. Také se podívali do sousedního Cieszyna a zhlédli památky obou měst. Počasí nám přálo a akce se zdařila.