V rámci projektu OKAP se konala dne 22.6.2023 soutěž TopAgro a TopEko. Soutěž byla určená pro1.-3. ročník oboru Agropodnikání a 1.-3. ročník oboru Ekologie a ochrana životního prostředí.

Jednalo se o dovednostní soutěž zaměřenou na odborné činnosti daného oboru. Jako je jízda traktorem, couvání s traktorem, běh s kolečky, odhady hmotností, uzdění koně, třídění odpadu a jeho rozklad, určování rostlin a živočichů, meteorologické sledování, sadba, práce se dřevem.

V průběhu celého dopoledne žáci plnili po stanovištích v areálu školy a odborných učebnách, úkoly, které byly následně obodovány.

Většina úkolů byla na čas či přesnost provedení. Maximální počet bodů 100.

  Agropodnikání Ekologie a ochrana životního prostředí
1.ročník    
1. místo Dominik Pawera (62,5 bodů) Natália Slažyková (59,5 bodů)
2. místo Ondřej Karpeta (58,5 bodů) Michal Jalowiczor (51,5 bodů)
3. místo Adam Kafonek (51,5 bodů) Nikola Mitrengová (40 bodů)
     
2.ročník    
1. místo Pavel Sikora (67 bodů) Kateřina Koyšová (53,5 bodů)
2. místo Lukáš Ševčík (58,5 bodů) Adéla Pilátová (50 bodů)
3. místo Jakub Kázik (55,5 bodů) Lukáš Madzia (48 bodů)
     
3.ročník    
1. místo Denisa Švejdová (70,5 bodů) Marie Kulková (54,5 bodů)
2. místo Květa Stonavská (60,5 bodů) Eva Kohutová (40,5 bodů)
3. místo Tereza Kantorová (57 bodů) Tobiáš Václav Stránský (39,5 bodů)

 

Bodové ohodnocení bylo poté sečteno a vyhodnoceni vždy tři nejlepší za třídu a obor. Tzn. 18 ohodnocení, 18 ohodnocených žáků, kteří svými dovednostmi převyšovali spolužáky.

Cílem soutěže bylo použít dovednosti a znalosti získané ve výuce praxe a odborných předmětech a zpestřit, zatraktivnit odborné vzdělávání.