Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické zkušenosti.

Školní kolo Ekologické olympiády se konalo 13. prosince 2019 v konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Ekologickou olympiádu zahájil pan ředitel Albrechtovy střední školy Mgr. Pavel Cieslar, který vyzvedl význam soutěže, ekologie a ochrany přírody.

Žáci naší školy se zapojili do znalostní postupové soutěže 25. ročníku ekologické olympiády. Soutěž je organizována MŠMT a ČSOP. Do školního kola se přihlásilo 35 žáků prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků oborů Ekologie a životní prostředí a jedna žákyně z oboru Agropodnikání.

Nejdříve čekal na žáky teoretický test a poté následovala praktická část olympiády.

Žáci obhajovali své vědomosti z ekologie a životního prostředí. Vyzkoušeli si znalosti a dovednosti z organické a anorganické přírody. Poznávali flóru a faunu České republiky, horninové prostředí, určovali minerály a nerosty, poznávali pod mikroskopem preparáty.

První místo obhájila Nela Ladányiová z AGE4, druhé místo Vít Palowski z AGE3 a třetí místo Sára Hofmannová z AGE4. Všem blahopřejeme a první 3 místa postupují do krajského kola. Výhercům byly předány diplomy a hodnotné ceny. Ostatní žáci obdrželi účastnické listy.

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do školního kola, výhercům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Koodinátorka EVVO

Ing. Anna Hromková