V rámci projektu OKAP II byla pro studenty zorganizována přednáška „Rostlinolékařství – ochrana rostlin“. Obsáhlá přednáška Ing. Petra Chlebka z České společnosti rostlinolékařské studenty seznámila s historií oboru, se škodlivými organismy a chorobami rostlin a se způsoby jejich ochrany. Přednášející uvedl širší souvislosti rostlinolékařství ve vztahu k zemědělství, meteorologii, ekologii a dalším oborům. Získané informace studenti využijí nejen ve výuce, ale např. i při zpracovávání témat rostlinolékařské soutěže.