V měsíci dubnu probíhá v Ostravě ReFashion – festival udržitelné módy, navazující na mezinárodní iniciativu Fashion Revolution, jejímž cílem je zvýšit povědomí o tom, jak funguje módní průmysl a jaké jsou jeho negativní dopady na životní prostředí. Program festivalu je zaměřený např. na recyklaci a upcyklaci odpadního textilu, jeho součástí jsou různé workshopy, besedy, kreativní dílny, prezentace.

Do této kampaně se i v naší škole zapojili ekologové 3. ročníku, a to v rámci projektového dne zaměřeného na dané téma.
Barbora Lyčková