Porota IV. ročníku Envofilmu 2019 zasedala 17.09.2019 ve složení:

Antonio Pedro Nobre, TVÁŘ ENVOFILMU-scénárista a režisér (Portugalsko)

RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea

Mgr. Bc. Jana Harmanová, ředitelka EDW (Education world)

Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D., VŠB-TUO katedra environmentálního inženýrství

Mgr. Pavla Tomisová, koordinátorka EVVO Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p.o.

Kritéria hodnocení:

  • přínos filmu pro udržitelný rozvoj, životní prostředí a život na planetě Zemi
  • vtáhnutí do děje, zaujetí filmem,
  • technické zpracování filmu (střih, zvuk…)

Kategorie hodnocení:

  • Nejlepší žákovský film (žáci ZŠ): certifikát o formátu A3 a hodnotná věcná cena
  • Nejlepší žákovský film (žáci SŠ): certifikát o formátu A3 a hodnotná věcná cena
  • Nejlepší studentský film (VOŠ, VŠ): certifikát o formátu A3 a hodnotná věcná cena
  • Cena laické poroty: certifikát o formátu A3 a věcná cena
  • Absolutní vítězný film: certifikát o formátu A2 a věcná cena v hodnotě 20 000 Kč

Pořadatel, příp. porota může udělit ještě další ocenění mimořádně zdařilých snímků.

Autorům a autorkám vítězných filmů bude zajištěna mediální publicita.