Letní škola koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje

Ve dnech 29. – 31. 9. 2019 se uskutečnil již šestý ročník Letní školy koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje. V morfologicky členitém prostředí na pomezí Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku účastnící absolvovali několik zajímavých aktivit, souvisejících úzce z jejich specializací. Prošli si například část staré zemské cesty spojující Slezsko a Moravu. Zhodnotili výsledek úsilí Lesů ČR, při obnově poutního místa a rekonstrukci Kaple čtrnácti pomocníků v nouzi. V rámci terénního praktika prozkoumali

dvanáctikilometrovou naučnou Loveckou stezku Lichnovských, jež vede původním bukovým porostem. Obdivovali atraktivní exteriér i interiér státního zámku Hradec nad Moravicí. V neposlední řadě se při prezentacích vzájemně podělili o své zkušenosti, nápady i příklady dobré praxe týkající se ekologické výchovy na školách. Díky několika příspěvkům učitelů, kterým se podařilo vycestovat na Jihoamerický kontinent, mohli dokonce porovnat stav biodiverzity a životního prostředí u nás a v jižní Americe.