Letní škola koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje

Ve dnech 29. – 31. 8. 2021 se uskutečnil již sedmý ročník Letní školy koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje organizovaný Albrechtovou střední školou, Český Těšín, p.o. ve spolupráci s KÚ MSK.V morfologicky členitém prostředí Lysé hory a jejího okolí mohli účastníci absolvovat bryologické praktikum – doc. RNDr. Vítězslava Pláška, Ph.D. malakozoologické praktikum – doc. Ing, Jiřího Kupky, Ph.D., geologické a geomorfologické praktikum – RNDr. Jana Lenarta, Ph.D., didaktické rozhledy – doc. Ing, Jiřího Kupky, Ph.D a Ing. Jana Rašíka, výstup na Lysou horu doplněný výkladem místního znalce Martina Hlaváče, a dále doc. Ing, Jiřího Kupky, Ph.D. a Ing. Jana Rašíka. Také se seznámili s aktuálními informacemi KAP MSK prostřednictvím Mgr. Anety Krakovkové Raděvičové referentky pro rozvoj vzdělávání, oddělení rozvoje vzdělávání odbor školství, mládeže a sportu. V neposlední řadě si pedagogové, již tradičně, předali navzájem své zkušenosti při prezentacích příkladů dobré praxe.