Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska, www)