Ve dnech 17. a 24. ledna 2020 proběhl na naší škole filmařský workshop Envofilmu 2020. Záštitu nad celou akcí převzala Jarmila Uvírová náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj současně celou tuto akci finančně podpořil. Dalšími zainteresovanými stranami byla naše škola, která letos organizuje již pátý ročník Envofilmu a Ústav digitálního vzdělávání, z.u.

Studenti a žáci středních i základních škol zde měli možnost, pod odborným dohledem portugalského režiséra a scénáristy Antónia Pedra Nobre a kameramana a střihače Mgr. Luďka Ondrušky, proniknout do tajů filmařského světa. Učili se pracovat s nápadem a vkládat jej do scénáře, pochopili, jak se připravit na natáčení, zvládli základní techniky filmování, shlédli ukázky profesionální práce s kamerou i střihačským zařízením. Jako domácí úkol jim bylo navrženo vytvoření vlastního videa na libovolné téma, a jeho následná prezentace ostatním účastníkům. Hodnocení těchto videí lektory, bylo další zkušeností pro natáčející. Pochopili, které části jejich práce jsou kvalitní a inspirativní, kde udělali chyby i jak jim předcházet. V poslední fázi workshopu se účastníci snažili zdokonalit svá videa pomocí filmařské techniky jako je střih, zvuk, využití ruchu či práce s efekty. Následovala diskuse o uplatnění dokončených videí ve výuce.