Dne 17. října se třídy AGE 2 a HT2 B účastnily exkurze na Farmě Menšík v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Farma se zaměřuje na ekologický chov a péči o zvířata, ale také i na výrobu vlastních bio produktů.

Asi všechny nás nejvíce zaujal speciální robotický dojící stroj a přístup pana majitele i paní majitelky ke své práci, ke které přistupují s velkou láskou a oddaností.

S velkým díky, třídy AGE 2 a HT2 B.