I v letošním školním roce jsme úspěšně získali prostředky na mezinárodní mobility našich žáků. Jako první vyjeli žáci oboru polygrafie. Odjeli do Berlína, kde fotí, pracují nad designem, používají PC se softwarem pouze v německém jazyce, učí se práci v týmu, učí se být více soběstační, chodí po památkách a muzeích Berlína a dokonce si i sami vaří 🙂 Na vše dohlíží doprovodná osoba + mentor v jedné osobě Mgr., MgA. Michal Popieluch.

V letošním roce mají úkol psát blog, kde by se měl krátce promítnout snímek každého dne stráveného na zahraniční praxi.

Odkaz na blog zde.