Hodnocení projektu

Den Země – jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena jako ekologicky zaměřený svátek. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Slunečný Den Země, který organizovala Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o. se konal 24. 6. 2021 v prostorách školní zahrady a školního dvoru. Akce probíhala od 10,00 – 17,00 hodin a měla výchovný charakter pro žáky škol.

Cílem akce bylo upozornit žáky škol a veřejnost na zhoršující se životní prostředí, snižování biodiverzity na planetě vlivem antropogenní činnosti.

Byly připraveny školní i profesionální stánky.

Jednotlivé školní stánky nabízely možnosti recyklace odpadů, generativní a vegetativní množení rostlin, poznávání hornin, nerostů, flóry a fauny. Pro nejmenší byly připraveny omalovánky, křížovky, pracovní listy s přírodovědní tematikou, zemědělské stezky, bylinné čaje, bylinky, možnost aranžování z květin a přírodního materiálu. Prezentovali se obory školy. Např. žáci oboru cukrář a pekař připravili pro děti a návštěvníky spoustu dobrot, žáci dalších oborů připravovali občerstvení. Nechyběla také ukázka drobných hospodářských zvířat, poníků. Návštěvníci se mohli povozit v kočáře s poníky.

Na akci se prezentovala také VŠB TU Ostrava. Pedagogové VŠB si připravili ukázku kompostování, vločkování tuků, další zajímavosti z oblasti životního prostředí.

Z profesionálních stánků se prezentovala ZO včelařů, Český Těšín. Včelaři si připravili pro žáky spoustu výukových materiálů. Nechyběl ani keramický stánek a stánek s léčivými kameny. Prezentovala se také BM workservice, výrobky se skla.

Vzhledem k velice vydařenému počasí se akce zúčastnilo asi do 2 000 žáků, pedagogů a široké veřejnosti z Českého Těšína a okolí. Slunečný den vytvořil nádhernou atmosféru. Do organizace akce se zapojilo spousta pedagogů a žáků naší školy, za co zaslouží velké poděkování. Děkujeme také mimoškolním subjektům, kteří se do akce zapojily.

Akce Den Země byla realizována za finanční podpory města Český Těšín.

V Českém Těšíně 25. 6. 2021

Ing. Anna Hromková

Koordinátorka EVVO