V pondělí 26. 6. 2023 nás navštívili studenti a vyučující AGELU Střední zdravotnické školy, aby naše žáky seznámili se základy poskytování první pomocí. „Výuka“ to byla velice zajímavá, protože se jednalo nejen o teorii, ale především o praktické ukázky s možností si vše vyzkoušet v praxi. Teď už všichni vědí, jak ošetřit otevřenou zlomeninu a popáleniny, jak zajistit tepelný komfort postiženého, jak resuscitovat dospělého nebo dítě, co dělat po otravě alkoholem nebo houbami, a jak zachránit tonoucího. Velké poděkování patří studentům i vyučujícím Agelu za skvěle připravenou akci.