Úvodní stránka » Informace o škole

Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 3/236 ze dne 21. 3. 2013

  • rozhodlo o sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235 a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, s účinností od 1. 7. 2013
  • konstatovalo, že organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, zanikne s  účinností od 1. 7. 2013
  • rozhodlo, že přejímající organizací se stane organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235
  • rozhodlo, že všechen majetek, práva a závazky organizace zanikající přejdou dnem sloučení na organizací přejímající
  • rozhodlo o změně názvu přejímající organizace na Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace od 1. 7. 2013

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Č.j. MSMT – 30848/2013 udělilo dne 6. srpna 2013 Střední odborné škole, Český Těšín, příspěvková organizace čestný název

 

ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, příspěvková organizace

 

Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 6/498 ze dne 19. 9. 2013

rozhodlo o změně názvu na Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2014

 


01.12.2013
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem