Všichni uchazeči přihlášení do 3. kola přijímacího řízení byli přijati.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Maturitní obory

 

Učební obory

 

Nebyli jste přijati?

Nic není ztraceno. Stále máte možnost pro přijetí na naši školu. Bude vyhlášeno další kolo přijímacích řízení. Ne všichni odevzdají zápisový lístek. Máte tedy možnost přihlásit se do dalšího kola přijímacího řízení. Sledujte naše webové stránky, případně volejte na sekretariát školy, číslo: 739 204 582.