Rauty nemusí být v přísném společenském duchu, ale mohou být pojaty netradičně, úměrné k akci, kterou doprovázejí. Raut se také nemusí konat v přísně reprezentačních prostorách, ale může být pojat netradičně, je třeba však myslet na pohodlí hostů.