Zápisový lístek


Zápisové lístky odevzdávejte do 23. 6. 2020 v době od 8.00 hod do 15.00 hod na sekretariát školy.

V případě dotazů volejte 739 204 582.


Ustanovení § 65 odst. 4 vyhlášky stanoví, že „Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydaní nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen. Ředitel školy poučí uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.


Žádost o nové rozhodnutí

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

4. kolo


Všichni uchazeči přihlášení do 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, byli přijati.

Uchazeč o denní studium, se musí ke studiu zapsat předáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.3. kolo


Všichni uchazeči přihlášení do 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, byli přijati.

Uchazeč o denní studium, se musí ke studiu zapsat předáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.2. kolo


Všichni uchazeči přihlášení do 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, byli přijati.

Uchazeč o denní studium, se musí ke studiu zapsat předáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.1. kolo


 • Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ

  Dokument s výsledky zde

Maturitní obory:


 • Agropodnikání - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Agropodnikání - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Ekologie a životní prostředí - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Ekologie a životní prostředí - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Hotelnictví - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Hotelnictví - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Polygrafie - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Polygrafie - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Podnikání - denní, dálkové - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Podnikání - denní, dálkové - pořadí

  Dokument s výsledky zde

Učební obory: • Kuchař-číšník, Tiskař na polygrafických strojích, Pekař, Řezník-uzenář, Výrobce potravin - přijatí

  Dokument s výsledky zde


 • Aranžér - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Aranžér - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Cukrář - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Cukrář - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Jezdec chovatel koní - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Jezdec chovatel koní - pořadí

  Dokument s výsledky zdeNebyli jste přijati?


Nic není ztraceno. Stále máte možnost pro přijetí na naši školu:


 • Bude vyhlášeno další kolo příjímacího řízení

  Ne všichni odevzdají zápisový lístek. Máte tedy možnost přihlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.


 • Jiný obor

  Máme ještě volná místa v oborech jezdec a chovatel koní, sladovník-pivovarník, řezník-uzenář, kuchař-číšník, tiskař na polygrafických strojích.


 • 2. kolo

  Ne všichni odevzdají zápisový lístek. Máte tedy možnost přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení.


Sledujte naše webové stránky, případně volejte na sekretariát školy, číslo: 739 204 582.