Zápisový lístek


Zápisové lístky odevzdávejte do 23. 6. 2020 v době od 8.00 hod do 15.00 hod na sekretariát školy.

V případě dotazů volejte 739 204 582.


Ustanovení § 65 odst. 4 vyhlášky stanoví, že „Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydaní nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen. Ředitel školy poučí uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.


Žádost o nové rozhodnutí

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

1. kolo


 • Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ

  Dokument s výsledky zde

Maturitní obory:


 • Agropodnikání - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Agropodnikání - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Ekologie a životní prostředí - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Ekologie a životní prostředí - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Hotelnictví - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Hotelnictví - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Polygrafie - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Polygrafie - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Podnikání - denní, dálkové - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Podnikání - denní, dálkové - pořadí

  Dokument s výsledky zde

Učební obory: • Kuchař-číšník, Tiskař na polygrafických strojích, Pekař, Řezník-uzenář, Výrobce potravin - přijatí

  Dokument s výsledky zde


 • Aranžér - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Aranžér - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Cukrář - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Cukrář - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Jezdec chovatel koní - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Jezdec chovatel koní - pořadí

  Dokument s výsledky zdeNebyli jste přijati?


Nic není ztraceno. Stále máte možnost pro přijetí na naši školu:


 • Bude vyhlášeno další kolo příjímacího řízení

  Ne všichni odevzdají zápisový lístek. Máte tedy možnost přihlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.


 • Jiný obor

  Máme ještě volná místa v oborech jezdec a chovatel koní, sladovník-pivovarník, řezník-uzenář, kuchař-číšník, tiskař na polygrafických strojích.


 • 2. kolo

  Ne všichni odevzdají zápisový lístek. Máte tedy možnost přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení.


Sledujte naše webové stránky, případně volejte na sekretariát školy, číslo: 739 204 582.