Zápisový lístek


Zápisové lístky odevzdávejte do 23. 6. 2020 v době od 8.00 hod do 15.00 hod na sekretariát školy.

V případě dotazů volejte 739 204 582.


Ustanovení § 65 odst. 4 vyhlášky stanoví, že „Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydaní nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen. Ředitel školy poučí uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.


Žádost o nové rozhodnutí

Výsledky přijímacího řízení


4. kolo

Všichni uchazeči přihlášení do 4. kola přijímacího řízení byli přijati.Výsledky přijímacího řízení


3. kolo

Všichni uchazeči přihlášení do 3. kola přijímacího řízení byli přijati.Výsledky přijímacího řízení


2. kolo

Všichni uchazeči přihlášení do 2. kola přijímacího řízení byli přijati.Výsledky přijímacího řízení


1. kolo


 • Agropodnikání - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Agropodnikání - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Ekologie a životní prostředí - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Ekologie a životní prostředí - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Hotelnictví - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Hotelnictví - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Polygrafie - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Polygrafie - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Podnikání - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Podnikání - přijatí v náhradním termínu

  Dokument s výsledky zde

 • Podnikání - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Aranžér - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Aranžér - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Cukrář - přijatí

  Dokument s výsledky zde

 • Cukrář - pořadí

  Dokument s výsledky zde


 • Ostatní učební obory - přijatí

  Dokument s výsledky zde


Nebyli jste přijati?


Nic není ztraceno. Stále máte dvě možnosti pro přijetí na naši školu:


 • Jiný obor

  Máme ještě volná místa v oborech jezdec a chovatel koní, sladovník-pivovarník, řezník-uzenář, kuchař-číšník, tiskař na polygrafických strojích.


 • 2. kolo

  Ne všichni odevzdají zápisový lístek. Máte tedy možnost přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení.


Sledujte naše webové stránky, případně volejte 739 204 582.