Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022


Maturitní obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Polygrafie

denní

4

maturita

25


Hotelnictví a turismus

denní

4

maturita

60

Ekologie a životní prostředí

denní

4

maturita

15

Agropodnikání

denní

4

maturita

15


Učební obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Cukrář

denní

3

výuční list

12

Kuchař-číšník

denní

3

výuční list

48

Výrobce potravin – sladovník-pivovarník

denní

3

výuční list

15

Řezník-uzenář

denní

3

výuční list

12

Aranžér

denní

3

výuční list

18

Pekař

denní

3

výuční list

12

Jezdec a chovatel koní

denní

3

výuční list

18

Tiskař na polygrafických strojích

denní

3

výuční list

15


Nástavbový obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Podnikání

denní/dálková

2/3

maturita

30/30

Kritéria přijímacího řízení pro ŠR 2021/2022


Mimořádné opatření – podmínka umožnění osobní přítomnosti uchazeče na jednotné přijímací zkoušce.Viz. také podrobné podmínky MZDR zde.


 

Budu dělat přijímačky?

Jdeš na maturitní obor? Pak se musíš připravit na Jednotnou přijímací zkoušku z Češtiny a Matematiky. Jestli se hlásíš na jeden z učebních oborů, přihlédneme místo toho k tvým známkám a účasti v soutěžích.


V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 budou z rozhodnutí ředitele školy v oborech s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení konány jednotné přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude vyšší, než je počet přijímaných žáků.


Oznámení o nekonání JPZ do jednotlivých maturitních oborů bude zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 8. března 2021 a bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021 bude sděleno uchazečům o vzdělání


 

Stáhni si přihlášku
Přihlášku nezapomeň doručit nejpozději do 1. 3. 2021.

 

Jak probíhají přijímačky?


 • Podání přihlášky

  Přihlášku ke studiu nám musíš dodat na předepsaném tiskopise, a to do 1. března 2021. Jestli to tvůj obor vyžaduje, přilož k tomu i potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 • Přijímací zkouška

  Jestli se hlásíš na maturitní obor, pak se musíš připravit na jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky. Termín jednotné přijímací zkoušky je 3. a 4. května 2021 a náhradní termín je 2. a 3. června 2021. Bližší informace naleznete na  www.cermat.cz.

 • Zápisový lístek

  Jestli jsme tě přijali, určitě se můžeš začít radovat, ale nezapomeň, že nám musíš do 10 pracovních dní dodat vyplněný zápisový lístek, abychom s tebou mohli v září počítat.


Image
 

Jak se dostat na naše obory?


Maturitní obory

 • Skládáš přijímačky

Pokud se k nám hlásíš na maturitní obory, musíš složit jednotnou přijímací zkoušku.


Učební obory

 • Neskládáš přijímačky

Jestli se hlásíš na jeden z učebních oborů, neskládáš přijímací zkoušky. Předtím než rozhodneme o tvém přijetí, budeme se dívat na tvé dosavadní výsledky ze základní školy a zohledníme, jestli ses aktivně účastnil soutěží a podobných akcí.


  Nástavbové obory

  • Skládáš přijímačky

  Pokud se k nám hlásíš na nástavbový obor, musíš složit jednotnou přijímací zkoušku.

   

  Jak vypadá Jednotná přijímací zkouška?


   
   

  Matematika

  85 minut
  70 minut
  Maximum bodů: 50


  Čeština a literatura

  70 minut
  60 minut
  Maximum bodů: 50

   
   

  Jestli máš dopis z Pedagogicko-psychologické poradny, přilož ho k přihlášce, my ti prodloužíme čas na zkoušku.

   

  Kam poslat přihlášku?


  Albrechtova střední škola, Český Těšín
  Tyršova 611/2,
  737 01 Český Těšín


  Na koho se obrátit pro informace


  Sekretariát školy
  Studijní oddělení
  Telefon: +420 558 425 201

   

  Ještě nemáš jasno?

  Podívej se, jaké obory u nás můžeš studovat

  Vyber si svůj obor