Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny šk. roku 2022/23


Zahájení školního roku

1. 9. 2022

Podzimní prázdniny

26.–27. 10. 2022

Dny otevřených dveří

6. 12. 2022 a 11. 2. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Ukončení vyučování v prvním pololetí

31. 1. 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Jarní prázdniny

13. 3. – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny

6. 4. 2023

Přijímací zkoušky

13. a 14. 4. 2023

Maturitní zkoušky – praktické

od 9. 5. 2023

Maturitní zkoušky – písemné

2. - 5. 5. 2023

Maturitní zkoušky – ústní

15. 5. - 24. 5. 2023

Závěrečné zkoušky – písemné

1. 6. 2023

Závěrečné zkoušky – praktické

2.9. 6. 2023

Závěrečné zkoušky – ústní

14.–19. 6. 2023

Ukončení školního roku

30. 6. 2023

Zahájení nového školního roku 2023/24

4. 9. 2023


Další důležité termíny