Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny šk. roku 2020/21


Zahájení školního roku

1. 9. 2020

Podzimní prázdniny

29.–30. 10. 2020

Dny otevřených dveří

8. 12. 2020 a 23. 1. 2021

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Ukončení vyučování v prvním pololetí

28. 1. 2021

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

22. 2. – 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2020

Přijímací zkoušky

3. a 4. 5. 2021 (aktualizováno)

Maturitní zkoušky – praktické

od 6. 5. 2021

Maturitní zkoušky – písemné

24. –26. 5. 2021 (aktualizováno)

Maturitní zkoušky – ústní

od 1. 6. 2021 (aktualizováno)

Závěrečné zkoušky – písemné

nekonají se (aktualizováno)

Závěrečné zkoušky – praktické

2.10. 6. 2021

Závěrečné zkoušky – ústní

14.–18. 6. 2021

Ukončení školního roku

30. 6. 2021

Zahájení nového školního roku 2020/21

1. 9. 2021


Další důležité termíny