Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny šk. roku 2021/22


Zahájení školního roku

1. 9. 2021

Podzimní prázdniny

27.–29. 10. 2021

Dny otevřených dveří

7. 12. 2021 a 29. 1. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Ukončení vyučování v prvním pololetí

31. 1. 2022

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

Jarní prázdniny

7. 3. – 11. 3. 2022

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

Přijímací zkoušky

12. a 13. 4. 2022 

Maturitní zkoušky – praktické

od 6. 5. 2022

Maturitní zkoušky – písemné

 

Maturitní zkoušky – ústní

od 16. 5. 2022 

Závěrečné zkoušky – písemné

1. 6. 2022

Závěrečné zkoušky – praktické

2.9. 6. 2022

Závěrečné zkoušky – ústní

14.–18. 6. 2022

Ukončení školního roku

30. 6. 2022

Zahájení nového školního roku 2020/21

1. 9. 2022


Další důležité termíny