Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny šk. roku 2019/20


Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2019

Dny otevřených dveří

3. 12. 2019 a 25. 1. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Ukončení vyučování v prvním pololetí

30. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

17. 2. – 23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Přijímací zkoušky

12. a 15. 4. 2019

Maturitní zkoušky – písemné 10. a 11. 4. 2020

od 6. do 26. 5. 2020 - praktické a ústní od 18. 5. – 26. 5. 2020

Ukončení školního roku

30. 6. 2020

Zahájení nového školního roku 2020/21

1. 9. 2020