Maturitní zkoušky


Abys prošel maturitou, musíš složit Společnou a Profilovou část zkoušky. Společná část je tvořena češtinou, u Profilové části si můžeš zvolit buď matematiku, nebo cizí jazyk.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Slohová práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná zkouška a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

 

Termíny maturitních zkoušek 2020 - podzim


Didaktické testy – viz. pozvánky k písemným MZ


Adresa konání zkoušky:
Obchodní akademie Český Těšín, p. o.Sokola-Tůmy 402/12, 73701 Český Těšín

1. 9. 2020
M/DT od 12.00 hod.

2. 9. 2020
ČJL/DT od 8.30 hod.
AJ/DT od 12.30 hod

 


Ústní zkoušky - bližší info maturanti obdrží od třídních učitelů


Adresa konání zkoušky:
Albrechtova střední škola Český Těšín, p.o., Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

14. 9. 2020

 


Praktické zkoušky – bližší info maturanti obdrží od třídních učitelů


10.-11.9. 2020

 

Slavnostní předávání

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se bude konat v AULE školy. Časový harmonogram žákům sdělí třídní učitelé.


 

AGE 4.

29. 06. 2020

PG 4.

29. 06. 2020

DP 3.

29. 06. 2020

HT 4. A

30. 06. 2020

HT 4. B

30. 06. 2020

PO 2.

30. 06. 2020

 

   Přihlášení k maturitním zkouškám


   Jak na to


   Přihlašování probíhá prostřednictvím třídních učitelů. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost. 

   Důležité termíny


   Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu je do 1. prosince 2019,  podzimní termín do 25. července 2020.

    

   Profilová maturitní část


   Abys splnil profilovou část maturit, musíš projít třemi zkouškami, které se konají před komisí. Svoji maturitní práci budeš obhajovat v rámci ústní zkoušky. Zatímco ústní zkoušky jsou veřejné, písemné nikoliv.

    

   Hotelnictví


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška
   • Hotelové a turistické služby
    ústní zkouška

   Polygrafie


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Předvýrobní příprava
    ústní zkouška
   • Tisk a dokončovací zpracování
    ústní zkouška

   Agropodnikání


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Zemědělská výroba
    ústní zkouška
   • Ekonomika a podnikání
    ústní zkouška

   Ekologie a životní prostředí


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Environmentální příprava
    ústní zkouška
   • Ochrana a monitorování životního prostředí
    ústní zkouška

   Podnikání (denní)


   • Marketingová analýza
    práce s obhajobou
   • Účetnictví
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška

   Podnikání (dálkové)


   • Podnikatelský záměr
    práce s obhajobou
   • Účetnictví a daně
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška
    

   Co dalšího je dobré vědět?


   Společná část maturit


   • Pro úspěšné složení maturity musíš splnit všechny její části. Když některou zkoušku nevykonáš, máš dva opravné termíny, abys to napravil.
   • Také u společné maturity musíš složit všechny její části. Když některou zkoušku nedáš, budeš opravovat právě jen tuto jednu.
   • Zatímco zkoušky společné části se konají na naší škole, opravné termíny už se budou konat na spádových školách.
   • Také pro opravnou zkoušku musíš podat řediteli přihlášku, podobně jako u řádného termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se učitelů