Maturitní zkouškyMZ podzimní termín 2022
Termíny:
8. 9. 2022
od 12:30 hod. v hlavní budově školy na ul. Tyršova

Písemné MZ/ČJL
9. 9. 2022
od 12:30 hod. v hlavní budově školy na ul. Tyršova

Písemné MZ/AJ, NJ
13. 9. 2022

Ústní MZ
HT 4. A, PO 2., DP 3.

v hlavní budově školy na ul. Tyršova
14. 9. 2022
AGE 4., HPG 4., PO 2. obhajoby

Praktické MZ
15. 9. 2022
AGE 4., HT 4. A, HPG 4.


Abys prošel maturitou, musíš složit Společnou a Profilovou část zkoušky. 


Sleduj také aktuální informace na Maturitní zkouška 2022, kde jsou informace k MZ.


 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Slohová práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat z dalších volitelných předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

 

Termíny maturitních zkoušek 2020 - podzim


Didaktické testy – viz. pozvánky k písemným MZÚstní zkoušky - bližší info maturanti obdrží od třídních učitelů


Adresa konání zkoušky:
Albrechtova střední škola Český Těšín, p.o., Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

14. 9. 2020

 


Praktické zkoušky – bližší info maturanti obdrží od třídních učitelů


10.-11.9. 2020

 

Slavnostní předávání

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se bude konat v AULE školy. Časový harmonogram žákům sdělí třídní učitelé.


 

AGE 4.

29. 06. 2020

PG 4.

29. 06. 2020

DP 3.

29. 06. 2020

HT 4. A

30. 06. 2020

HT 4. B

30. 06. 2020

PO 2.

30. 06. 2020

 

  Přihlášení k maturitním zkouškám


  Jak na to


  Přihlašování probíhá prostřednictvím třídních učitelů. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost. 

  Důležité termíny


  Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu je do 1. prosince, 
   podzimní termín do 25. července.

   

  Profilová maturitní část


  Dle nové legislativy součástí profilové zkoušky je písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, pokud sis zvolil cizí jazyk, tak je součástí profilové zkoušky písemná práce a ústní zkouška ze zvoleného cizího jazyka. Ústní zkoušky se konají před komisí. Svou maturitní práci budeš obhajovat v rámci ústní zkoušky. Zatímco ústní zkoušky jsou veřejné, písemné nikoliv.

   

  Hotelnictví


  • Praktická zkouška z odborných předmětů
   praktická zkouška
  • Ekonomika a řízení
   ústní zkouška
  • Hotelové a turistické služby
   ústní zkouška
  • Polygrafie


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Předvýrobní příprava
    ústní zkouška
   • Tisk a dokončovací zpracování
    ústní zkouška

   Agropodnikání


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Zemědělská výroba
    ústní zkouška
   • Ekonomika a podnikání
    ústní zkouška

   Ekologie a životní prostředí


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Environmentální příprava
    ústní zkouška
   • Ochrana a monitorování životního prostředí
    ústní zkouška

   Podnikání (denní)


   • Základy podnikatelské činnosti
    práce s obhajobou
   • Účetnictví
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška

   Podnikání (dálkové)


   • Podnikatelský záměr
    práce s obhajobou
   • Účetnictví a daně
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška
    

   Co dalšího je dobré vědět?


   Společná část maturit


   • Dle nové legislativy v rámci společné části se konají didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Výsledné hodnocení společné části je uspěl nebo neuspěl.
   • Zatímco didaktické testy v řádném termínu se konají na naší škole, opravné termíny už se budou konat na spádových školách.
   • Také pro opravnou zkoušku musíš podat řediteli přihlášku, podobně jako u řádného termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se učitelů