Maturitní zkoušky


Abys prošel maturitou, musíš složit Společnou část a Profilovou část zkoušky. Společná je složená z češtiny a potom si můžeš zvolit buď matematiku, nebo cizí jazyk.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Slohová práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná zkouška a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.
 

Termíny maturitních zkoušek


Did. test a písemná práce společné části

Praktické zkoušky

Ústní zkoušky

Termíny zkoušek

10. 4. – 3. 5. 2019

22.- 27. 5. 2019

16. – 24. 5. 2019

 

   Přihlášení k maturitním zkouškám


   Jak na to


   Přihlašování probíhá přes třídní učitele. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost. Protokol podepíšeš do 19. 12. 2018.

   Důležité termíny


   Termín pro podání přihlášky bude zveřejněn.

    

   Profilová maturitní část


   Abys splnil profilovou část maturit, musíš projít třemi zkouškami, které se konají před komisí. Svoji maturitní práci budeš obhajovat v rámci ústní zkoušky. Zatímco ústní zkoušky jsou veřejné, písemné nejsou.

    

   Hotelnictví


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška
   • Hotelové a turistické služby
    ústní zkouška

   Polygrafie


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Předvýrobní příprava
    ústní zkouška
   • Tisk a dokončovací zpracování
    ústní zkouška

   Agropodnikání


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Zemědělská výroba
    ústní zkouška
   • Ekonomika a podnikání
    ústní zkouška

   Ekologie a životní prostředí


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Environmentální příprava
    ústní zkouška
   • Ochrana a monitorování životního prostředí
    ústní zkouška

   Podnikání (denní)


   • Marketingová analýza
    práce s obhajobou
   • Účetnictví
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška

   Podnikání (dálkové)


   • Podnikatelský záměr
    práce s obhajobou
   • Účetnictví a daně
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška
    

   Co dalšího je dobré vědět?


   Společná část maturit


   • Pro úspěšné složení maturity musíš splnit všechny její části. Když některou napoprvé nesložíš, máš dva opravné termíny, abys to napravil.
   • I u společné maturity musíš složit všechny její části. Když některou zkoušku nedáš, bdueš opravovat právě jen tuto jednu.
   • Zatímco zkoušky společné části se konají na naší škole, opravné termíny už se budou konat na spádových školách.
   • Také pro opravnou zkoušku musíš podat řediteli přihlášku, podobně, jako u řádného termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se učitelů