Maturitní zkoušky


Abys prošel maturitou, musíš složit Společnou a Profilovou část zkoušky. 


Sleduj také aktuální informace na Maturitní zkouška 2022, kde jsou informace k MZ.


 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Slohová práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat z dalších volitelných předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

 

Termíny maturitních zkoušek 2020 - podzim


Didaktické testy – viz. pozvánky k písemným MZÚstní zkoušky - bližší info maturanti obdrží od třídních učitelů


Adresa konání zkoušky:
Albrechtova střední škola Český Těšín, p.o., Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

14. 9. 2020

 


Praktické zkoušky – bližší info maturanti obdrží od třídních učitelů


10.-11.9. 2020

 

Slavnostní předávání

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se bude konat v AULE školy. Časový harmonogram žákům sdělí třídní učitelé.


 

AGE 4.

29. 06. 2020

PG 4.

29. 06. 2020

DP 3.

29. 06. 2020

HT 4. A

30. 06. 2020

HT 4. B

30. 06. 2020

PO 2.

30. 06. 2020

 

  Přihlášení k maturitním zkouškám


  Jak na to


  Přihlašování probíhá prostřednictvím třídních učitelů. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost. 

  Důležité termíny


  Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu je do 1. prosince, 
   podzimní termín do 25. července.

   

  Profilová maturitní část


  Dle nové legislativy součástí profilové zkoušky je písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, pokud sis zvolil cizí jazyk, tak je součástí profilové zkoušky písemná práce a ústní zkouška ze zvoleného cizího jazyka. Ústní zkoušky se konají před komisí. Svou maturitní práci budeš obhajovat v rámci ústní zkoušky. Zatímco ústní zkoušky jsou veřejné, písemné nikoliv.

   

  Hotelnictví


  • Praktická zkouška z odborných předmětů
   praktická zkouška
  • Ekonomika a řízení
   ústní zkouška
  • Hotelové a turistické služby
   ústní zkouška
  • Polygrafie


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Předvýrobní příprava
    ústní zkouška
   • Tisk a dokončovací zpracování
    ústní zkouška

   Agropodnikání


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Zemědělská výroba
    ústní zkouška
   • Ekonomika a podnikání
    ústní zkouška

   Ekologie a životní prostředí


   • Praktická zkouška z odborných předmětů
    praktická zkouška
   • Environmentální příprava
    ústní zkouška
   • Ochrana a monitorování životního prostředí
    ústní zkouška

   Podnikání (denní)


   • Základy podnikatelské činnosti
    práce s obhajobou
   • Účetnictví
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška

   Podnikání (dálkové)


   • Podnikatelský záměr
    práce s obhajobou
   • Účetnictví a daně
    ústní zkouška
   • Ekonomika a řízení
    ústní zkouška
    

   Co dalšího je dobré vědět?


   Společná část maturit


   • Dle nové legislativy v rámci společné části se konají didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Výsledné hodnocení společné části je uspěl nebo neuspěl.
   • Zatímco didaktické testy v řádném termínu se konají na naší škole, opravné termíny už se budou konat na spádových školách.
   • Také pro opravnou zkoušku musíš podat řediteli přihlášku, podobně jako u řádného termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se učitelů