Nalezena mikina

Zařazeno v Oznámení by Gabriela Tramplerová

Dne 5.9. během adaptačního dne 1. ročníků došlo k záměně fialové mikiny. Zaměněnou mikinu doneste prosím paní učitelce Heczkové (Tyršova budova T-65).