Zpráva ze soutěže

Zařazeno v Novinky, OKAP II by Gabriela Tramplerová

Dne 25. ledna 2022 proběhla soutěž „Zn.: Hledám práci“, která je simulací výběrového řízení. Tato soutěž je součástí projektu OKAP II pod záštitou Moravskoslezského kraje.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – učňovská a maturitní. Soutěž byla vyhlášena pro žáky „končících ročníků“. Předem všichni soutěžící dostali za úkol zpracovat strukturovaný životopis a žádost o místo. Tyto dokumenty byly součástí hodnocení a další body dostali žáci za pohovor v českém a cizím jazyce. Porota byla složena z řad pedagogů a také zkušeného odborníka z praxe – p. Cieslara, ředitele firmy Netis, s.r.o.

Soutěž proběhla na vysoké úrovni i za nutného dodržování veškerých hygienických pravidel. Žáci byli skvělí nejen připraveností, ale také dochvilností, vhodným oblečením a především bezprostředními reakcemi na otázky poroty. Na některých byla znát tréma, ale dle reakcí, všichni hodnotili kladně, že měli možnost vyzkoušet si simulovaný pohovor do zaměstnání.

Výsledky soutěže – učňovské kategorie

  1. místo – Michaela Tobolová (třída A3)
  2. místo – Eliška Kutrová (třída KČP3)
  3. místo – David Gmuzdek (třída JT3)

Výsledky soutěže – maturitní kategorie

  1. místo – Adéla Heczková (třida HT4.A)
  2. místo – Jana Hrůzová (třída PO2)
  3. místo – Markéta Kulová (třída PO2)

Zapsal: Ing. Lumír Havrlant