STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – OKRESNÍ KOLO

Zařazeno v Novinky, SOČ by Gabriela Tramplerová

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se konalo okresní kolo SOČ ve Středisku volného času Amos v Českém Těšíně. Dvě práce obsadily první místa (znečištění řeky Olše, lexikon zvířat Zoo Ostrava – učební pomůcka) a jedna práce obsadila druhé místo (monitoring autobusových zastávek nebezpečných pro ptactvo v Českém Těšíně) v příslušných kategoriích a všechny práce postoupily do krajského kola SOČ v Ostravě.

Krajské kolo se bude konat 9. 5. 2022 na VŠB-TU Ostrava.

Do kola krajského postupují žáci:

Umístění
Název oboru
Téma
Konzultant
Řešitel
Tř.
2.
Ochrana a tvorba ŽP.
Monitoring autobusových zastávek nebezpečných pro ptactvo v Českém Těšíně.
Ing. Anna Hromková
Anežka Jarolímová

Adéla Račková

E.4
1.
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.
Lexikon zvířat Zoo Ostrava – učební pomůcka
Ing. Anna Hromková
Alan Popiolek
E.4
1.
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.
Znečištění řeky Olše
Mgr. Martin Maryniok
Barbora Žatecká
E.3

Garant školního kola SOČ Mgr. Martin Maryniok.