STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – KRAJSKÉ KOLO

Zařazeno v Novinky, SOČ by Gabriela Tramplerová

Krajské kolo SOČ se uskutečnilo dne 9. 5. 2022 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Studentská práce Lexikon zvířat Zoo Ostrava – učební pomůcka od autora Alana Popiolka (AGE2) se umístila na krásném 2. místě s možností postupu do celostátního kola, které se uskuteční od 10. 6. do 12. 6. 2022 v Kutné Hoře.

Další dvě práce – Monitoring autobusových zastávek nebezpečných pro ptactvo v Českém Těšíně – od autorek Anežka Jarolímová, Adéla Račková (AGE4) a Znečištění řeky Olše od autorky Barbory Žatecké (AGE 3) obsadily pěkná 5. místa.

Garant školního kola SOČ Mgr. Martin Maryniok.