Soutěž

Zařazeno v Novinky, Oznámení by Gabriela Tramplerová

Můžete se zapojit

do 13. ročníka korešpondenčnej súťaže Najoriginálnejšia ilustrácia, ktorú organizuje škola SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Bratislava. Téma: Extrémizmus, radikalizmus a intolerancia.

Informace získáte u Mgr. Martiny Damkové a Mgr. Barbary Kowalczykové

19_plakat_sk_kolo