Školní kolo biologické olympiády v kategorii B

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Dne 17. 2. proběhlo na naší škole v odpoledních hodinách školní kolo biologické olympiády v kategorii B. Této kategorie se mohli účastnit žáci 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol. Název letošní biologické olympiády zněl: Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě

Žáci plnili požadované úkoly v tištěných materiálech. První část byla zaměřena na téma – pohyb ve vodě. Součástí první části bylo praktické cvičení – rozeznávání kapřích šupin a šupin z postranní čáry a jejich nákres.

Druhá část byla nazvaná Sukcese – úloha žáky zavedla na Přírodní památku Jablonná – mokřad na Příbramsku. Žáci se stali členy týmu a z daných informací o fauně a flóře sledovali danou lokalitu, posuzovali, co se zde děje a rozhodovali o jejím osudu.

Třetí část byla formou testových otázek a žáci odpovídali na otázky ze všech odvětví biologie – botaniky, zoologie, genetiky včetně biologie člověka.

Poslední částí bylo praktické poznávání rostlin a živočichů. Celkový možný bodový zisk byl 100 bodů.

Školního kola se zúčastnili 4 žáci z oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí –

1 žákyně z 1. ročníku  a 3 žáci z 2. ročníku daného oboru.

Současně se olympiády zúčastnili ekologové ze třídy EPG3, z důvodu pro ně neplatné kategorie si to aspoň vyzkoušeli.

jmenný seznam žáků a výsledky:

Marie Kulková, AGE2,          63 bodů 

Alan Popiolek, AGE2,                  55,5 bodů

Valerie Bogoczová, AGE1 ,         55 bodů

Anna Martynková, AGE2,           47,5 bodů

předmětová komise:

Mgr. Lucie Rejlová

Ing. Jaroslava Guziurová