Setkání v Centru sociálních služeb

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Je moc fajn, že současná doba nám umožňuje se opět setkávat s naší spřátelenou organizací Centrem sociálních služeb v Českém Těšíně.

Tentokrát setkání bylo hodně praktické a zúčastnilo se ho více uživatelů, než jsme čekali. Dokonce mezi nimi byli i dva muži. A o jaké setkání šlo? Společné pečení věnečků na narozeninovou párty, která se uskuteční následující den po pečení.

Součástí akce byla prezentace o historii, výrobním postupu, druzích výrobků a způsobech dohotovení. Další části byla praktická ukázka vaření a míchání hmoty i krému, tvarování, pečení, plnění a dohotovení. O to vše se postaraly studentky 2. ročníku oboru cukrář Natálie Pietoková, Silvie Svrčková a Ivana Squerziová spolu s učitelkou odborných předmětů Mgr. Kamilou Foltynovou.

Provoněli jsme celé centrum a pro některé bylo hodně těžké odolat a nechat výrobky až na následující den.

Moc rádi se účastníme setkání v centru. Z naší strany děkujeme paní Izabele Zajac za spolupráci.