ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PROFESE – OBOR BUDOUCNOSTI

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PROFESE – OBOR BUDOUCNOSTI

Loňský rok byl v mnoha oblastech neobvyklý.

Proběhl sice 4. ročník soutěže, kterou organizuje pro žáky středních škol Česká společnost rostlinolékařská, ale na jeho vyhodnocení nedošlo. Nakonec se spojilo vyhodnocení loňského i letošního ročníku do termínu 29. září 2021.

A o co v soutěži jde?

Řešitelé se formou úvahy zamýšlejí nad problematikou důležitosti rostlinolékařství, osvětluji pojem integrovaná ochrana rostlin nebo definují rizika provozování zemědělství vzhledem k životnímu prostředí či lidské populaci.

Připomínám, že jsme se aktivně doposud zúčastnili všech 5 ročníků. Vyhodnocení probíhá obvykle, až na tu loňskou výjimku, ke konci školního roku. Slavnost se koná pokaždé jinde, vždy tedy v Praze, ale jednou jsme odebírali diplomy za umístění a pamětní listy na Ministerstvu zemědělství, v Poslanecké sněmovně, v Senátu a nakonec letos v Národním zemědělském muzeu.

V celorepublikové soutěži jsme už v minulosti dosáhli na dvě třetí místa, měli jsme předloni jedno místo druhé, ale letošní ročník byl obzvlášť vydařený.

Klára Kupková z EPG 3 za práci na téma „Je rostlinolékařství důležité pro zdraví lidí?“ získala 1. místo!

Blahopřejeme!

Ing. Zdeněk Mruzek, konzultant v projektu Rostlinolékařství do škol