První místo v celostátní soutěži Spotřeba pro život

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

  1. místo v celostátní soutěži Spotřeba pro život

I letos se naše škola zúčastnila soutěže ve tvorbě spotřebitelského časopisu pro mládež s názvem Spotřeba pro život. Tento rok jsme se ujaly tohoto úkolu my – Markéta Kulová a Jana Hrůzová ze třídy PO1. Pod vedením Ing. Pavlíny Drozdové jsme vytvořily časopis, který jsme pojmenovaly NETime. Téma letošního ročníku znělo: Jak bezpečně používat sociální sítě.

Během distanční výuky jsme sepisovaly články, oslovily jsme i p. ředitele s prosbou o rozhovor. Vytvořily jsme dotazník, díky němuž jsme zjišťovaly názory na distanční výuku. Za účasti dalších studentů jsme pomocí PrintScreenů vytvořily návod, jak se bezpečně vidět na on-line schůzkách v Teamsech.

I za této nelehké (covidové) doby jsme dokázaly udělat kvalitní časopis. Odměnou nám bylo 1. místo. S tím jsme získaly mimo jiné i zájezd do Evropského parlamentu ve Štrasburku. 2. místo získal časopis ze Zlína a 3. z Prahy.

Markéta Kulová

Jana Hrůzová

PO1