Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Zařazeno v EVVO/UNESCO Associated Schools Network, Novinky by Gabriela Tramplerová

Vážení partneři Projektu Recyklohraní,

připravili jsme pro vás vyhodnocení spolupráce za uplynulý rok, na základě množství předaných spotřebičů. V roce 2021 jste do našeho systému odevzdali 0,51 t vysloužilých elektrospotřebičů, které jsme následně předali našim smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, které jsme na základě vámi předaného množství za rok 2021 pro vás připravili. Osvědčení o vašem přínosu životnímu prostředí vám jako poděkování za naši spolupráci přikládáme k této zprávě.

Díky svým zaměstnancům a studentům se Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,51 t.  Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky zaměstnancům a studentům Albrechtovy střední školy, došlo za rok 2021 k:

– úspoře produkce CO2 o 5,94 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 3 ks.

nebylo nutné vytěžit 296,06 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 12 krát.

došlo také k úspoře 3 047,74 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 3048 krát.

podařilo se recyklovat 290,73 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 12 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

– recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 10,24 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 1822 1€ mincí, nebo 12,43 kg hliníku, který by stačil na výrobu 829 plechovek o objemu 0,33 l.

Věříme, že se nám podaří vzájemnou spolupráci nadále rozvíjet a společně přispějeme ke snižování negativních dopadů na životní prostředí a zvyšování kvality života nás i našich dětí.

Váš ELEKTROWIN