OLYMPIÁDA Z ČJL

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Letošní leden se opět nesl v duchu olympiády z češtiny. Setkali jsme se  10. ledna 2023 v Konferenčním sále. Počet účastníků se oproti loňskému roku zvýšil na 17. Do lavic usedli studenti a studentky prvních až čtvrtých ročníků maturitních oborů. Také v tomto roce soutěžící absolvovali dvě části. První tvořil test z gramatiky a druhá část byla vyplněna slohovou prací. A jak to dopadlo?

  1. místo obsadila Kristýna Juračková ze třídy PG3
  2. místo patřilo Nikole Kukučkové ze třídy EPG4
  3. místo patřilo Tereze Galuškové ze třídy HT4B.

Všem upřímně gratulujeme. Vítězky si odnesly dárkové poukazy do Knihcentra a hodnotné upomínkové předměty s logem naší školy. Pro všechny ostatní účastníky byla připravena malá sladká odměna. Studentky, které obsadily první dvě místa, mají možnost se zúčastnit okresního kola v Karviné. Naši školu zde bude v dubnu reprezentovat Kristýna Juračková. Kvůli maturitním povinnostem se této možnosti vzdala Nikola Kukučková, která obsadila druhou příčku.

Chtěl bych touto cestou poděkovat kolegyni Mgr. Nadi Levové za pomoc při organizaci olympiády a Mgr. Yvoně Wolné za nákup odměn. Velké díky patří také kolegyni Mgr. Martině Damkové a studentům ze třídy AT3 – oboru aranžér. Pro olympiádu vytvořili skvělý plakát. Rovněž děkuji Nadaci školy a kolegyni Ing. Alici Flachbartové za příspěvek na věcné ceny pro soutěžící.

Mgr. Marek RUSZ