ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY V RÁMCI PROJEKTU DANĚ A CLA DO ŠKOL 12/2019

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY V RÁMCI PROJEKTU DANĚ A CLA DO ŠKOL 12/2019

V letošním školním roce naše škola přijala nabídku odborných přednášek pro studenty v rámci projektu „Daně a cla do škol“, které prezentovala proškolená lektorka z řad zaměstnanců Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj – Ing. Petra Homolová, koordinátorka projektu. Cílem přednášek konaných 16. 12. 2019 bylo doplnit a zpestřit výuku finanční gramotnosti o informace z oblasti daní, osvětlit jejich význam a účel.

Přednášející svůj výklad doplňovala zajímavou prezentací a zapojovala i studenty do diskuse. Seznámila studenty s novým webem www.finfoveskole.cz, který má posloužit jako informační zdroj o daních  pro studenty i pedagogy. Věnovala také pozornost problematice placení daní u studentů, seznámila studenty se strukturou daňové soustavy v ČR, charakterizovala daně přímé a nepřímé.

Přednášky se setkaly se zájmem ze strany studentů.

Získané znalosti z přednášek dávají studentům předpoklad ke správné orientaci v oblasti daní a také radu do života, jak nepřijít do rozporu se zákonem a nestát se daňovým dlužníkem.

marketingu

Přednášek se zúčastnili studenti celkem z pěti maturitních tříd a to: HT 4. A, B; PO 2.; AGE 4.; PG 4.

V závěru přednášek také vznikl reálný předpoklad budoucí možné spolupráce s konkrétnějším tematickým zaměřením.

Organizačně akci zajistila a zapsala Ing. Alice Flachbartová.

Český Těšín, 16. 12. 2019