Ocenění žáků základních a středních škol v Českém Těšíně.

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Dne 21. června byli v Avionu v Českém Těšíně oceněni žáci naší školy za výborné studijní výsledky a reprezentaci školy.

Žáky základních a středních škol ocenili a poděkovali jim za práci zástupci města Český Těšín. Akce se zúčastnila starostka města Český Těšín Mgr. Hřebáčková, Bc. Pavelek, Ing. Slováček.

Za Albrechtovu střední školu byli oceněni dva žáci v doprovodu ředitele Albrechtovy střední školy Mgr. Pavla Cieslara a Ing. Anny Hromkové.

Nikola Kukučková  ze třídy EPG 3. byla oceněna za výborný prospěch a za reprezentaci školy v projektu ERASMUS. Vedla úspěšně tým polygrafů, kteří vytvářeli propagační tiskoviny. Akce se konala v Berlíně.

Alan Popiolek ze třídy AGE 2. byl oceněn za úspěšné umístění ve Středoškolské odborné činnosti, v krajském kole obsadil 2. místo. Napsal knihu, ve které popisuje faunu Zoologické zahrady v Ostravě. Píše odborné články, prezentoval naši školu v TV Polar a dalších médiích..

 Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Zapsala:

Ing. Anna Hromková