Návštěva na Městském úřadě v Českém Těšíně

Zařazeno v Fulbrightova komise, Novinky by Gabriela Tramplerová

Dne 15. 11. 2019 ředitel školy Mgr. Pavel Cieslar, naše zahraniční asistentka Courtney Kobos a Mgr. Gabriela Tramplerová se zúčastnili schůzky s místostarostou města – Ing. Vítem Slováčkem. Schůzka probíhala ve velice příjemné atmosféře. Probíraly se témata školství v USA, rozdíly ve způsobu vyučování, spolupráce obou příhraničních měst a další zajímavosti typické pro náš region.