Návštěva amerického kulturního atašé 

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Návštěva amerického kulturního atašé 

V pátek 6. 3. 2020 navštívil naši školu pan Douglas Morrow Deputy Cultural Attaché U.S. Embassy Prague. Pan Morrow diskutoval s našimi žáky o politické situaci v USA, o práci diplomata a jeho povinnostech, o kladech a záporech této práce. Studenti aktivně reagovali na jeho dotazy, sami se zajímali o různé věci spojené s touto prací. Pan Morrow mluvil docela dobře česky, a tak i ti slabší žáci rozuměli všemu, co atašé povídal. Samozřejmě na dotazy žáků v angličtině odpovídal anglicky, a tak přednáška probíhala dvojjazyčně 🙂 Žákům se toto setkání moc líbilo a shodli jsme se, že pana Morrowa určitě zase někdy pozveme znovu.