Naše škola pomáhá a ráda

Zařazeno v Novinky by Jakub Sveda

V týdnu od 23. 9.-27. 9.2019 probíhala celorepubliková akce, sbírka pod názvem „ŽIVOT DĚTEM“.

Život dětem je o.p.s., která pomáhá od roku 2000. Posláním této společnosti je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé ČR, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

A komu je určena pomoc? Těm nejpotřebnějším, například pomáhají s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů. Nemocnice, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, Kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti. Dětská zařízení, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře…, kterým rádi pomohou s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti.

A jak se podílí naše škole? Vybraní žáci dostanou plnou moc, letáčky, prodejné předměty a plátěnou kasičku na krk. Tito žáci chodí po městě (za každého počasí) a nabízí tyto předměty k prodeji.

Letošní podzimní sbírky se zúčastnili žáci oboru cukrář, třídy ŘUC 2. (Aneta Hofmannová, Stanislav Janik, Daniela Kaszturová, Johana Kučerová, Nikola Olszarová a Anežka Paszová) a povedlo se jim prodat téměř všechny předměty.

 

Mgr. Kamila Foltynová

ŠMP, výchovná poradkyně