Krajské kolo ekologické olympiády

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Ve dnech 28.4. – 29.4. se v Hukvaldech uskutečnil 27. ročník krajského kola Ekologické olympiády. Naši školu reprezentovali – Lucie Karfusová ze třídy AGE4, Michal Szkandera ze třídy AGE4 a Lucie Bizoňová ze třídy AGE4.

Tématem letošního ročníku krajského kola byla Obnova krajiny.

Pedagogové a žáci měli odlišné programy, tudíž nebyla možnost nápovědy pro žáky. Ve čtvrtek hned po příjezdu se všichni seznámili s průběhem soutěže a byl čas na teoretický blok – test vědomostí o rekultivaci krajiny a problémech, kterými krajina trpí. Po obědě v hotelu se žáci přesunuli do obory Hukvaldy, kde proběhla I. část praktického bloku – exkurze do obory Hukvaldy, kde bylo úkolem nasbírat informace a dostatek podkladů k vypracování stěžejní části  projektu na obnovu krajiny – Přírodě blízké úpravy vodních prvků a jejich okolí v oboře Hukvaldy. V oboře měli také žáci za úkol chytit a určit 3 různé druhy vodních bezobratlých a určit viditelnost a průhlednost vody. Druhou části bylo poznávání 40 přírodnin, kde žáci určovali rodová i druhová jména hub, rostlin a živočichů, dále pojmenovávali tři druhy hornin a několik mikroskopických preparátů. Tento úkol byl velice náročný. Večer následovaly recesní scénky na téma – Kde je ta voda?

Druhý den ráno hned po snídani bylo na čase dokončit hlavní projekt a jako malý, ale stejně jako všechny ostatní úkoly, bodovaný úkol bylo vytvořit suvenýr z přírodnin v podobě obyvatele Hukvaldské obory. Posledním úkolem bylo projekt odprezentovat a obhájit před odbornou vícečlennou porotou. Maximální počet bodů za všechny úkoly byl 160 a po sečtení všech bodů našeho týmu nám jich porota udělila 105. Skončili jsme na krásném 5. místě.

Hezké prostředí Hukvald a olympiádu jsme si moc užili a všem, kteří se podíleli na běhu soutěže, moc děkujeme. Zároveň doufáme, že se uvidíme další rok a už teď se těšíme.

Mgr. Martin Maryniok