Individuální praxe třídy AGE 2 – sběr chmele

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Stejně jako v dubnu jsme se i nyní, v září, vydali do zemědělského družstva v obci Kokory. Oznámení o brzkém odjezdu na individuální praxi nás velmi zaskočilo, ale přesto jsme se těšili na nové zkušenosti.

Každý jsme měli možnost vyzkoušet si jízdu na vlečce, trhání chmele nebo práci na česačce. Na vlečce bylo vždy pět lidí, dva silní kluci, kteří strhávali chmel.

Další z nás stříhal nepřestřihnuté chmelové liány, jak tomu říkají místní zemědělci, a zbylá posádka ukládala chmel na vlečku.

Na česačce jsme chmel zavěšovali na speciální stroj, který chmelové šišky očesal. Samozřejmě nás denně čekala i méně zábavná práce, a tou byl úklid hal a česacího stroje.

Na konci praxe jsme si vyzkoušeli i odstřihávání zbylých lián, které zůstaly na chmelnici.

Individuální praxe se vydařila. Všichni jsme přežili bez většího úrazu.

Třída AGE 2