„Ekonomická olympiáda“ – soutěžíme i v době pandemie

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

 „Ekonomická olympiáda“ – soutěžíme i v době pandemie

Na finančním zdraví obyvatel závisí do značné míry i zdraví celé ekonomiky. V tomto duchu se v letošním školním roce 2020/2021 konal již V. ročník Ekonomické olympiády, jejímž pořadatelem je společnost INEV (Institut pro ekonomické vzdělávání). Školního kola se mohli zúčastnit všichni žáci naší školy a to vyplněním on-line testu na PC v období od 23. listopadu do 4. prosince 2020. Na testové otázky (25 otázek s časovým limitem 25 minut) žáci odpovídali ze školy nebo i z domova. Ze školního kola do krajského kola postoupili žáci:

  • Tereza Pončová třída EPG 2.
  • Radek Baďura třída PO 2.
  • Tomáš Hompora třída PO 2.

Tito výherci školního kola, kterým srdečně blahopřejeme, se probojovali k možnosti účasti na krajském kole Ekonomické olympiády. Epidemiologická situace bohužel nedovolila organizovat krajská kola prezenčně v budovách krajských úřadů, a proto se testování žáků uskutečnilo také on-line formou 16. března 2021.

950 žáků z celé ČR opět odpovídalo na 25 otázek v časovém intervalu 40 minut.

Dle výsledkové listiny z krajského kola ze dne 6. 4. 2021 vyplynulo, že našim žákům se nepodařilo probojovat do padesátky dále postupujících účastníků. Přesto jejich účast v soutěži si zaslouží kladné hodnocení a jsme rádi, že jsme mohli přiblížit žákům témata ze světa ekonomie a financí.

Český Těšín 7. dubna 2021

Zapsala: Ing. Alice Flachbartová, koordinátor soutěže