Den stromů v Českém Těšíně – 18. ročník

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Den stromů v Českém Těšíně – 18. ročník

Albrechtova střední škola ve spolupráci s městem Český Těšín, ve dnech 21. až 26. října pořádala 18. ročník oslav Dne stromů v budově školy na ulici Tyršově. Ve čtvrtek 21. října se konala od 9, 00 hodin slavnostní vernisáž, které se zúčastnili učitelé a žáci MŠ, ZŠ a SŠ. Vernisáže se zúčastnili také zástupci města Český Těšín, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Jarmila Lyčková a Ing. Petr Nestrašil.

Akci podpořil také pan ředitel Albrechtovy střední školy Mgr. Pavel Cieslar, pozdravil žáky škol a uvedl význam stromů v krajině. Žáci naší školy ze třídy AGE3 a AGE4 si připravili kulturní vystoupení. Na vernisáži se hodnotily výsledky výtvarné soutěže, rozdávaly diplomy a odměny pro nejlepší práce žáků. Žáci soutěžili v 5 kategoriích a získali finanční odměny:

  1. místo 1 000 Kč, 2. místo 800 Kč a 3. místo 600 Kč. Finanční odměny poskytlo město Český Těšín. Po vernisáži následovala výstava výtvarných prací žáků MŠ, ZŠ a SŠ.

Koordinátorka EVVO

Ing. Anna Hromková

Den stromů vyhodnocení soutěže