Biojarmark v Českém Těšíně – 18. ročník

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Biojarmark v Českém Těšíně – 18. ročník / hodnocení projektu

Dne 30. září 2021 pořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně 18. ročník biojarmarku ve spolupráci s městem Český Těšín, s Celostátní sítí pro venkov a MAS Pobeskydí. Již 18. ročník se konal pod záštitou ministra zemědělství České republiky a Zemědělského svazu České republiky.

Biojarmark byl organizován v rámci oslav „září – měsíc biopotravin“, s cílem podpořit ekologické zemědělství, zdravý životní styl, propagaci zdravé výživy, regionální rodinné farmy a vzdělávání zemědělské mládeže.

Konal se v prostorách školní zahrady Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně od 9,00 – 17, 00 hodin. Biojarmark slavnostně zahájil v 10,00 hod. pan ředitel Albrechtovy střední školy Mgr. Pavel Cieslar, náměstek hejtmana pro školství v Moravskoslezském kraji Mgr. Stanislav Folwarczny, místostarosta města Českého Těšína Ing. Vít Slováček, Ing. Anna Hromková. Opět zazněla slova o velkém významu této akce pro žáky všech stupňů škol a širokou veřejnost, slova o podpoře zemědělství, regionálních farem a zdravé výživy.

Žáci Albrechtovy střední školy prezentovali bioprodukty ekologického zemědělství, pekařské výrobky ze špaldové mouky, připravili bylinné čaje a výstavku bylin za školní zahrady. Návštěvníci mohli ochutnat široký sortiment bylinných čajů, koláčky, sušenky z ovesných vloček a borůvek, chléb, rohlíky z celozrnné mouky. Na biojarmarku mohli návštěvníci shlédnout také výstavu výpěstků ovoce a zeleniny od žáků a učitelů naší školy. Návštěvníkům se podával guláš, který připravili žáci oboru Kuchař. Zdravou zeleninu, sirupy, mouku si mohli návštěvníci koupit z ekologické farmy Brozda. Sady Životice vystavovaly odrůdy jablíček. Dále se na biojarmarku prezentovaly profesionální stánkaři jako Řeznictví u Bobra nabídlo paštiky, klobásky, pekařské výrobky z Pekárny paní Bernatíkové v Českém Těšíně jsme ochutnali cibulový a pohankový tradiční  chléb, Z jablečného sadu ze Lhotky mohli návštěvníci ochutnat lahodná jablíčka, Farma Pod kaštany nabídla ruční výrobu domácích džemů, bylinných a ovocných sirupů. Nechybělo také čistě přírodní koření „Maminčino koření“, které vystavovala firma z Frýdku-Místku. Rodinná firma Vitaminátor z Opavy připravila ochutnávku zdravé ovocné a zeleninové šťávy.Biojarmark byl obohacen o stánky s léčivými kameny a stánek s perníčky, vykrajovátka a další potřeby do kuchyně.VŠB – TU Ostrava si připravila pro žáky a veřejnost „Modelaci říčního proudu“ jak o výrazný prvek krajiny. Na biojarmarku se prezentovala také finanční společnost Unicredit bank a Partners. MAS Pobeskydí prezentovali na stánku produkty úspěšných zemědělských firem, které byly podpořeny z dodací SZIF. ŠOV – Třanovice si připravila pro žáky a veřejnost výukové pracovní listy.  Zemědělskou techniku prezentoval Lukáš Heczko z Těrlicka. Žáci školy pod vedením Mgr. Vojvodové a Mgr. Huťkové si připravili pro návštěvníky didaktické hry, omalovánky, křížovky, propagační materiály se zemědělskou tématikou. Nechyběl také stánek, ve kterém se propagoval projekt Zemědělského svazu České republiky „Zemědělství žije“. Stánek nabízel spoustu materiálů, které mají podpořit zemědělské vzdělávání dětí a mládeže. Ing. Lyčková připravila pro návštěvníky propagační materiály, vernikompostér pro žížaly – vše pro zdravou půdu.

Na biojarmarku nechyběla výstava drobných hospodářských zvířat, kterou připravila Ing. Radka Mižďochová a Ing. Dalibor Šigut. Z výstavy zvířat měli velkou radost nejmenší účastníci biojarmarku.

Do organizace biojarmarku se zapojili učitelé a žáci všech oborů Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Aranžéři připravili plakáty a estetickou výzdobu. Mgr. Pašková a žáci z oboru Polygrafie pořizovali fotodokumentaci. Kuchaři navařili výborný guláš. Pekaři připravili k ochutnávce biopečivo. Mgr. Poštulková zajistila výborné koláčky. Agropodníkání připravilo výstavu drobných hospodářských zvířat, Ekologové nabízeli bylinné čaje, biopečení, zemědělskou stezku, didaktické hry se zemědělskou tématikou. Počasí nám docela přálo. Akce zúčastnilo asi 2 000 účastníků, především žáků MŠ, ZŠ, SŠ. Na biojarmark se přišla podívat i široká veřejnost z Českého Těšína a okolí.

Akci podpořil propagačními materiály Zemědělský svaz České republiky, Ministerstvo zemědělství a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Děkujeme také sponzorům Těšínské jatky s.r.o..

Poděkování patří panu řediteli Mgr. Pavlu Cieslarovi, že se věnoval VIP hostům a prezentaci naší školy, panu Bc. Švédovi a p. Niesporkovi. za zajištění materiálního vybavení a Mgr. Ruszovi za moderování akce.

Velké poděkování patří všem pedagogům, školníkům a žákům, všem, kteří zajistili zdárný průběh biojarmarku. 18 ročník biojarmarku se opět vydařil.

Akce se konala za finanční podpory města Český Těšín.

V Českém Těšíně 4. října 2021

Ing. Anna Hromková

Koordinátorka biojarmarku