Biojarmark v Českém Těšíně – 17. ročník

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Biojarmark v Českém Těšíně – 17. ročník – hodnocení projektu

 Ve dnech 11. a 12. září 2020 pořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně 17. ročník biojarmarku ve spolupráci s městem Český Těšín, s Celostátní sítí pro venkov a MAS Pobeskydí, Letošní ročník se konal pod záštitou ministra zemědělství České republiky.

Biojarmark byl organizován v rámci oslav „září – měsíc biopotravin“, s cílem podpořit ekologické zemědělství, zdravý životní styl, propagaci zdravé výživy, regionální rodinné farmy a vzdělávání zemědělské mládeže. Biojarmark se konal v rámci Farmářských slavností na farmě Koňákov. Pan ředitel Albrechtovy střední školy Mgr. Pavel Cieslar s dalšími významnými hosty slavnostně zahájili Farmářské slavnosti v 9,00 hod.

Opět zazněla slova o velkém významu této akce pro žáky škol, širokou veřejnost, o podpoře zemědělství, regionálních farem a zdravé výživy.

Žáci Albrechtovy střední školy prezentovali bioprodukty ekologického zemědělství, pekařské výrobky ze špaldové mouky, připravili bylinné čaje a výstavku bylin za školní zahrady. Návštěvníci mohli ochutnat široký sortiment bylinných čajů, koláčky, sušenky z ovesných vloček a borůvek, chléb, rohlíky z celozrnné mouky. Na biojarmarku mohli návštěvníci shlédnout také výstavu výpěstků ovoce a zeleniny od žáků a učitelů naší školy. Návštěvníkům se podával guláš. Zdravou zeleninu, sirupy, mouku si mohli návštěvníci koupit z ekologické farmy Brozda. Ekologická farma Koňákov připravila ochutnávku regionálních uzenin z vlastního chovu. Český svaz včelařů z Českého Těšína nabízel včelí produkty a Slezská zahrádka nabídla ruční výrobu domácích džemů, bylinných a ovocných sirupů. Biojarmark byl obohacen o stánky s keramikou, s léčivými kameny, voňavým mýdlem a stánek s perníčky. Na biojarmarku prezentovaly zemědělské stroje od firmy Netis, a. s. traktory od firmy Mitrenga, a. s. Žáci školy pod vedením Mgr. Vojvodové a Mgr. Huťkové si připravili pro návštěvníky didaktické hry, omalovánky, křížovky, propagační materiály se zemědělskou tématikou. Nechyběl také stánek, ve kterém se propagoval projekt Zemědělského svazu České republiky „Zemědělství žije“. Stánek nabízel spoustu materiálů, které mají podpořit zemědělské vzdělávání dětí a mládeže. Biojarmarku se zúčastnila doc., Ing. Kupka, PhDr. s týmem z HGF VŠB – TU Ostrava s propagačními materiály, s vermikompostérem pro žížaly – vše pro zdravou půdu.

Na biojarmarku nechyběla výstava drobných hospodářských zvířat, kterou připravila Ing. Radka Mižďochová a Ing. Dalibor Šigut. Z výstavy zvířat měli velkou radost nejmenší účastníci biojarmarku.

Ing. Vanda Myšáková z Celostátní sítě pro venkov a Mgr. Piekar z MAS Pobeskydí prezentovali na stánku produkty úspěšných zemědělských firem, které byly podpořeny z dodací SZIF.

Do organizace biojarmarku se zapojili učitelé a žáci všech oborů Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Aranžéři připravili plakáty a estetickou výzdobu. Kuchaři navařili výborný guláš. Pekaři připravili k ochutnávce biopečivo. Bc. Poštulková zajistila výborné koláčky. Agropodníkání připravilo výstavu drobných hospodářských zvířat, Ekologové nabízeli bylinné čaje, biopečení, zemědělskou stezku pod vedením Mgr. Marynioka, didaktické hry se zemědělskou tématikou, děti si mohly zasadit rostlinku. Počasí nám přálo a sluníčko opravdu hřálo. Akce zúčastnilo asi 6 000 účastníků, především žáků MŠ, ZŠ, SŠ. Na biojarmark se přišla podívat i široká veřejnost z Českého Těšína a okolí. Akce se konala za finanční podpory města Český Těšín. Akci podpořil propagačními materiály Krajský úřad a Zemědělský svaz České republiky.Celostátní síť pro venkov. Děkujeme také sponzorům Těšínské jatky s.r.o. a regionálním pekárnám.

Velké poděkování patří všem pedagogům, školníkům a žákům, všem, kteří zajistili zdárný průběh biojarmarku. 17. ročník biojarmarku v rámci Farmářských slavností se opravdu vydařil.

V Českém Těšíně 15. 9. 2020

Ing. Anna Hromková