Adaptační dny na naší škole

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

Adaptační kurzy se staly na mnoha školách nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy. Ve dnech 5. a 6. 9. se uskutečnily adaptační dny pro všechny první ročníky učebních i studijních oborů (mimo nástavbového studia). Přítomno bylo cca 200 žáků. Každá třída měla doprovod svého třídního učitele, popř. asistenta pedagoga. Žáci s pedagogy hráli různé seznamovací hry. Dále žáci soutěžili v různých sportovních soutěžích, o které se postaraly výchovné poradkyně a učitelé tělesné výchovy (míčová štafeta, přetahování lanem, kudy z kruhu, létající koberec a slalom s pingpongovou pálkou a míčkem).

Druhý adaptační den každá třída završila opékáním párku ve školním altánu na ulici Frýdecké. Počasí nám přálo a všichni si adaptační den velice užili.