Adaptační dny 2020

Zařazeno v Novinky by Jakub Sveda

Společně se adaptujeme

Jako každý rok, tak i letos, se konaly adaptační dny pro žáky 1. ročníků. První den probíhal v rámci třídního kolektivu ve třídách nebo přilehlém prostoru školy. Akce se zúčastnilo 9 tříd se svými třídními učiteli a asistenty.
Druhý den adaptačního kurzu připravily pro žáky výchovné poradkyně spolu s učiteli tělesné výchovy a proběhl tak trochu ve sportovním duchu. Žáci si mohli vyzkoušet různé aktivity. Součástí aktivit byly i strategické hry, kdy nešlo jen o výkon, ale i o přemýšlení nebo empatii.
Celá akce proběhla za krásného slunečného počasí v prostorách zahrady naší školy. Završením akce bylo opékání párku.

Mgr. Kamila Foltynová
výchovný poradce